عنوان سایت
پنجشنبه 6اردیبهشت 1397
  اخبار سازمان
دهمین جشنواره فرهنگی ورزشی بسیج اساتید استان سمنان به مناسبت یام الله دهه فجر به میزبانی د ...
پرفسور سيف الله سعدالدين مسئول بسیج اساتید استان سمنان عنوان پژوهشگر يك درصد برتر پر استنا ...
بیانیه بسیج اساتید دانشگاه ایوان کی به مناسبت هفته بسیج و پیروزی جبهه مقاومت در نبرد با دا ...
برگزاری جلسه تحولات منطقه توسط دکنر مهدی مظلوم دیزجی در تاریخ 96/9/7 در دانشگاه غیر انتف ...
برگزاری جلسه روشنگری اساتید بسیجی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
  اخبار برگزیده
دهمین جشنواره فرهنگی ورزشی بسیج اساتید استان سمنان به مناسبت یام الله دهه فجر به میزبانی د ...
پرفسور سيف الله سعدالدين مسئول بسیج اساتید استان سمنان عنوان پژوهشگر يك درصد برتر پر استنا ...
بیانیه بسیج اساتید دانشگاه ایوان کی به مناسبت هفته بسیج و پیروزی جبهه مقاومت در نبرد با دا ...
برگزاری جلسه روشنگری اساتید بسیجی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
به مناسبت هفته بسیج کارگاه روشنگری با موضوع بسیج در عرصه جهانی در تاریخ 96/9/7 برگزار گرد ...
  اخبار عمومی
دهمین جشنواره فرهنگی ورزشی بسیج اساتید استان سمنان به مناسبت یام الله دهه فجر به میزبانی د ...
پرفسور سيف الله سعدالدين مسئول بسیج اساتید استان سمنان عنوان پژوهشگر يك درصد برتر پر استنا ...
بیانیه بسیج اساتید دانشگاه ایوان کی به مناسبت هفته بسیج و پیروزی جبهه مقاومت در نبرد با دا ...
برگزاری جلسه تحولات منطقه توسط دکنر مهدی مظلوم دیزجی در تاریخ 96/9/7 در دانشگاه غیر انتف ...
برگزاری جلسه روشنگری اساتید بسیجی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
  اخبار دانشگاهها
پرفسور سيف الله سعدالدين مسئول بسیج اساتید استان سمنان عنوان پژوهشگر يك درصد برتر پر استنا ...
بیانیه بسیج اساتید دانشگاه ایوان کی به مناسبت هفته بسیج و پیروزی جبهه مقاومت در نبرد با دا ...
برگزاری جلسه تحولات منطقه توسط دکنر مهدی مظلوم دیزجی در تاریخ 96/9/7 در دانشگاه غیر انتف ...
به مناسبت هفته بسیج کارگاه روشنگری با موضوع بسیج در عرصه جهانی در تاریخ 96/9/7 برگزار گرد ...
موضع گیری اخیر ترامپ علیه ملت مقاوم ایران بار دیگر بر سخنان امام(ره) و مقام معظم رهبری مد ...